Wnioski zamieszczone na niniejszej witrynie są w pełni akceptowalne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dawida Kunza. 

 
Wniosek o wszczęcie egzekucji - formularz urzędowy

Wzór wniosku egzekucyjnego do odręcznego wypełnienia

Pobierz wniosek

Formularz skargi na czynności komornika

Wzór skargi na czynności komornika do odręcznego wypełnienia

Pobierz wzór
 

 
Wniosek Km/GKm o wszczęcie egzekucji

Wzór wniosku egzekucyjnego w sprawach Km/GKm do odręcznego wypełnienia

Pobierz wniosek

Wniosek Kmp o wszczęcie egzekucji - egzekucja świadczeń powtarzających się

Wzór wniosku alimentacyjnego do odręcznego wypełnienia

Pobierz wniosek

Wniosek Kmn o doręczenie korespondencji

Wzór wniosku o doręczenie korespondencji odręcznego wypełnienia

Pobierz wniosek

Wniosek o wykonanie eksmisji

Wzór wniosku o wykonanie eksmisji odręcznego wypełnienia

Pobierz wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji w sprawach alimentacyjnych do odręcznego wypełnienia

Pobierz zaświadczenie

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wzór wniosku o sporządzenie protokołu stanu faktycznego do odręcznego wypełnienia

Pobierz wniosek

Pełnomocnictwo

Wzór pełnomocnictwa w sprawach Km/Kmp/Gkm do odręcznego wypełnienia

Pobierz pełnomocnictwo