Dawid Kunz - Komornik Wejherowo

Bank PKO Bank Polski S.A.

Numer konta:
16 1020 1811 0000 0202 0371 4995

w tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy KM

konto do wpłat zza granicy
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL16 1020 1811 0000 0202 0371 4995

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe opisanie przelewów poprzez wyraźne wskazanie imienia i nazwiska/nazwy dłużnika oraz sygnatury sprawy KM…../… Pozwoli to na prawidłową identyfikację wpłaty i zaliczenie jej na właściwe należności.